Syros - Tinos - Andros
Syros - Kythnos - Kea - Laurio
Syros - Paros - Serifos - Sifnos - Kimolos - Milos
Syros - Paros - Naxos - Ios - Sikinos - Folegandros - Kimolos - Milos
Syros - Paros - Naxos - Folegandros - Sikinos - Ios - Thirasia - Thira - Anafi
Syros - Paros - Naxos - Donousa - Aigiali - Katapola - Koufonisi - Sxoinousa - Hrakleia - Naxos

F/B AQUA SPIRIT

FROM 17/02/2015 TO 26/06/2015 AND FROM 07/09/2015 TO 31/10/2015
MONDAY* TUESDAY WENDESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME
ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP
SYROS   07:00 SYROS   08:00 ANAFI   07:00 LAVRIO 00:25 15:00 ANDROS 00:15 07:00 SYROS   10:00 ANAFI   07:00
PAROS 08:45 08:55 PAROS 09:45 09:55 THIRA 08:55 09:10 ΚΕΑ 16:05 16:15 TINOS 09:15 09:25 PAROS 11:45 11:55 THIRA 08:55 09:10
NAXOS 10:05 10:20 NAXOS 11:05 11:20 THIRASIA 09:35 09:45 KYTHNOS 17:45 18:00 SYROS 10:20 16:00 NAXOS 13:05 13:20 THIRASIA 09:35 09:45
DONOYSA 12:10 12:20 IOS 13:20 13:30 FOLEGANDROS 11:25 11:35 SYROS 20:45 20:55 TINOS 16:55 17:05 IOS 15:20 15:30 FOLEGANDROS 11:25 11:35
AIGIALI 13:30 13:40 SIKINOS 14:00 14:10 SIKINOS 12:25 12:35 TINOS 21:50 22:00 ANDROS 19:20 19:30 SIKINOS 16:00 16:10 SIKINOS 12:25 12:35
KATAPOLA 14:25 14:35 FOLEGANDROS 15:00 15:10 IOS 13:05 13:15       TINOS 21:45 21:55 FOLEGANDROS 17:00 17:10 IOS 13:05 13:15
KOUFONISI 15:40 15:50 THIRASIA 16:50 17:00 NAXOS 15:15 15:25       SYROS 22:50   THIRASIA 18:50 19:00 NAXOS 15:15 15:30
SXINOUSA 16:40 16:50 THIRA 17:25 17:40 PAROS 16:35 16:45             THIRA 19:25 19:40 PAROS 16:40 16:50
IRAKLIA 17:00 17:10 ANAFI 19:35   SYROS 18:30 18:40             ANAFI 21:35   SYROS 18:35  
NAXOS 18:40 18:50       KYTHNOS 21:25 21:40                        
PAROS 20:00 20:10       ΚΕΑ 23:10 23:20                        
SYROS 21:55                                      

* Every 15 days itinerary will be carried out as follows: SYROS (dep 07:00) - PAROS (arr 08:45 dep 08:55) - NAXOS (arr 10:05 dep 10:20) - IRAKLIA (arr 11:50 dep 12:00) - SXOINOUSA (arr 12:10 dep 12:20) - KOYFONISI (arr 13:10 dep 13:20) - KATAPOLA (arr 14:35 dep 14:45) - AIGIALI (arr 15:30 dep 15:40) - DONOUSA (arr 16:50 dep 17:00) - NAXOS (αφ 18:40 αν 18:50) - PAROS (arr 20:00 dep 20:10) - SYROS (arr 21:55)

FROM 27/06/2015 TO 06/09/2014
MONDAY* TUESDAY WENDESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME
ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP
SYROS   07:00 MYKONOS   00:10 ANAFI   07:00 LAVRIO 00:25 15:00 ANDROS 00:15 07:00 SYROS   10:00 ANAFI   07:00
MYKONOS 08:20 08:35 SYROS 01:30 08:00 THIRA 08:55 09:10 ΚΕΑ 16:05 16:15 TINOS 08:55 09:10 MYKONOS 11:20 11:35 THIRA 08:55 09:10
PAROS 10:30 10:45 PAROS 09:45 09:55 THIRASIA 09:35 09:45 KYTHNOS 17:45 18:00 SYROS 09:55 16:00 PAROS 13:30 13:45 THIRASIA 09:35 09:45
NAXOS 11:55 12:10 NAXOS 11:05 11:20 FOLEGANDROS 11:25 11:35 SYROS 20:45 20:55 TINOS 16:45 17:00 NAXOS 14:45 15:10 FOLEGANDROS 11:25 11:35
DONOYSA 14:00 14:10 IOS 13:20 13:30 SIKINOS 12:25 12:35 TINOS 21:50 22:00 ANDROS 18:55 19:15 IOS 17:10 17:20 SIKINOS 12:25 12:35
AIGIALI 15:20 15:30 SIKINOS 14:00 14:10 IOS 13:05 13:15       TINOS 21:10 21:25 SIKINOS 17:50 18:00 IOS 13:05 13:15
KATAPOLA 16:15 16:25 FOLEGANDROS 15:00 15:10 NAXOS 15:15 15:25       SYROS 22:10   FOLEGANDROS 18:50 19:00 NAXOS 15:15 15:30
KOUFONISI 17:30 17:40 THIRASIA 16:50 17:00 PAROS 16:35 16:45             THIRASIA 20:40 20:50 PAROS 16:40 16:50
SXINOUSA 18:30 18:40 THIRA 17:25 17:40 SYROS 18:30 18:40             THIRA 21:15 21:30 MYKONOS 18:45 19:00
IRAKLIA 18:50 19:00 ANAFI 19:35   KYTHNOS 21:25 21:40             ANAFI 23:25   SYROS 20:00  
NAXOS 20:30 20:40       ΚΕΑ 23:10 23:20                        
PAROS 21:50 22:00                                    
MYKONOS 23:55                                      
* Every 15 days itinerary will be carried out as follows: SYROS (dep 07:00) - MYKONOS (arr 08:20 dep 08:35) - PAROS (arr 10:30 dep 10:45) - NAXOS (arr 11:55 dep 12:10) - IRAKLIA (arr 13:40 dep 13:50) - SXOINOUSA (arr 14:00 dep 14:10) - KOYFONISI (arr 15:00 dep 15:10) - KATAPOLA (arr 16:15 dep 16:25) - AIGIALI (arr 17:10 dep 17:20) - DONOUSA (arr 18:30 dep 18:40) - NAXOS (arr 20:30 dep 20:40) - PAROS (arr 21:50 dep 22:00) - MYKONOS (arr 23:55 dep 00:10) - SYROS (arr 01:30)

F/B AQUA JEWEL

TO 26/06/2015 AND FROM 07/09/2015 TO 31/10/2015
MONDAY TUESDAY WENDESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME
ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP
SYROS   07:00 SYROS   09:00 SYROS 01:05 23:59 TINOS 00:45 01:05 LAVRIO 00:40 07:00 MILOS   07:00 SYROS   07:00
KYTHNOS 09:35 09:55 PAROS 10:40 11:00       ANDROS 03:10 04:00 ΚΕΑ 08:00 08:20 KIMOLOS 08:00 08:15 PAROS 08:40 09:00
ΚΕΑ 11:20 11:40 SERIFOS 13:10 13:30       TINOS 06:05 06:25 KYTHNOS 09:45 10:05 FOLEGANDROS 09:45 10:05 SERIFOS 11:10 11:30
LAVRIO 12:40 17:00 SIFNOS 14:20 14:40       SYROS 07:10 07:25 SYROS 12:40 13:00 SIKINOS 10:50 11:10 SIFNOS 12:10 12:30
ΚΕΑ 18:00 18:20 KIMOLOS 15:40 15:55       SERIFOS 09:30 09:45 PAROS 14:40 15:00 IOS 11:40 12:00 KIMOLOS 13:30 13:45
KYTHNOS 19:45 20:05 MILOS 16:55 17:15       SIFNOS 10:35 10:50 NAXOS 16:10 16:30 NAXOS 13:55 14:15 MILOS 14:45 15:05
SYROS 22:40   KIMOLOS 18:15 18:30       KIMOLOS 11:50 12:00 IOS 18:25 18:45 PAROS 15:25 15:40 KIMOLOS 16:05 16:25
      SIFNOS 19:30 19:50       MILOS 13:00 13:15 SIKINOS 19:15 19:35 SYROS 17:10   SIFNOS 17:25 17:45
      SERIFOS 20:40 21:00       KIMOLOS 14:15 14:25 FOLEGANDROS 20:10 20:30       SERIFOS 18:35 18:55
      PAROS 23:10 23:30       SIFNOS 15:25 15:40 KIMOLOS 22:00 22:15       PAROS 21:05 21:25
                  SERIFOS 16:25 16:40 MILOS 23:15         SYROS 23:05  
                  SYROS 18:40 19:00                  
                  KYTHNOS 21:35 21:55                  
                  ΚΕΑ 23:20 23:40                  
FROM 27/06/2015 TO 06/09/2015
MONDAY TUESDAY WENDESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME
ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP
PAROS   00:15 SYROS   07:00 MYKONOS 01:10 01:30 TINOS 00:45 01:05 LAVRIO 00:40 07:00 ΚΙΜΟΛΟΣ   00:15 SYROS   07:00
SYROS 02:30 07:00 MYKONOS 08:15 08:35 SYROS 02:45 23:59 ANDROS 03:10 04:00 ΚΕΑ 08:00 08:20 MILOS 01:15 07:00 MYKONOS 08:15 08:30
KYTHNOS 09:35 09:55 PAROS 10:40 11:00       TINOS 06:05 06:25 KYTHNOS 09:45 10:05 KIMOLOS 08:00 08:15 NAXOS 10:20 10:35
ΚΕΑ 11:20 11:40 SERIFOS 13:10 13:30       SYROS 07:10 07:25 SYROS 12:40 13:00 FOLEGANDROS 09:45 10:05 PAROS 11:35 11:50
LAVRIO 12:40 17:00 SIFNOS 14:20 14:40       SERIFOS 09:30 09:45 MYKONOS 14:10 14:30 SIKINOS 10:50 11:10 SERIFOS 14:00 14:15
ΚΕΑ 18:00 18:20 KIMOLOS 15:40 15:55       SIFNOS 10:35 10:50 PAROS 16:40 17:00 IOS 11:40 12:00 SIFNOS 15:05 15:25
KYTHNOS 19:45 20:05 MILOS 16:55 17:15       KIMOLOS 11:50 12:00 NAXOS 18:10 18:30 NAXOS 13:55 14:15 KIMOLOS 16:25 16:40
SYROS 22:40   KIMOLOS 18:15 18:30       MILOS 13:00 13:15 IOS 20:25 20:45 PAROS 15:25 15:40 MILOS 17:40 18:00
      SIFNOS 19:30 19:50       KIMOLOS 14:15 14:25 SIKINOS 21:15 21:35 MYKONOS 17:40 18:00 KIMOLOS 19:00 19:15
      SERIFOS 20:40 21:00       SIFNOS 15:25 15:40 FOLEGANDROS 22:10 22:30 SYROS 19:15   SIFNOS 20:15 20:35
      PAROS 23:10 23:20       SERIFOS 16:25 16:40 KIMOLOS 23:59         SERIFOS 21:25 21:45
                  SYROS 18:40 19:00             PAROS 23:55  
                  KYTHNOS 21:35 21:55                  
                  ΚΕΑ 23:20 23:40                  

Book OnLine | Back to homepage