Syros - Tinos - Andros
Syros - Kythnos - Kea - Laurio
Syros - Paros - Serifos - Sifnos - Kimolos - Milos
Syros - Paros - Naxos - Ios - Sikinos - Folegandros - Kimolos - Milos
Syros - Paros - Naxos - Folegandros - Sikinos - Ios - Thirasia - Thira - Anafi
Syros - Paros - Naxos - Donousa - Aigiali - Katapola - Koufonisi - Sxoinousa - Hrakleia - Naxos

F/B AQUA SPIRIT

FROM 06/03/2014 TO 13/04/2014
MONDAY* TUESDAY WENDESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME
ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP
SYROS   07:00 SYROS   07:00 ANAFI   07:00 LAVRIO   15:00 ANDROS   06:00 TINOS 01:45 02:00 THIRA 01:00 01:20
PAROS 08:30 08:45 PAROS 08:30 08:50 THIRA 08:40 09:00 ΚΕΑ 16:00 16:20 TINOS 07:55 08:10 SYROS 02:45 12:00 THIRASIA 01:40 01:50
SERIFOS 10:45 11:05 NAXOS 09:55 10:15 THIRASIA 09:20 09:30 KYTHNOS 17:35 17:50 SYROS 08:55 09:10 PAROS 13:30 13:50 FOLEGANDROS 03:20 03:40
SIFNOS 11:45 12:05 IOS 11:55 12:10 FOLEGANDROS 11:00 11:20 SYROS 20:10 20:30 SERIFOS 11:05 11:25 NAXOS 14:55 15:15 SIKINOS 04:30 04:45
KIMOLOS 13:05 13:15 SIKINOS 12:40 13:00 SIKINOS 12:10 12:25 TINOS 21:15 21:35 SIFNOS 12:05 12:25 IOS 16:55 17:10 IOS 05:15 05:30
MILOS 14:15 14:35 FOLEGANDROS 13:50 14:00 IOS 12:55 13:10 ANDROS 23:30   KIMOLOS 13:25 13:35 SIKINOS 17:40 18:00 NAXOS 07:10 07:30
KIMOLOS 15:35 15:45 THIRASIA 15:30 15:40 NAXOS 14:50 15:10       MILOS 14:35 14:55 FOLEGANDROS 18:50 19:00 PAROS 08:30 08:50
SIFNOS 16:45 17:05 THIRA 16:00 16:20 PAROS 16:10 16:30       KIMOLOS 15:55 16:05 THIRASIA 20:30 20:40 SYROS 10:30 12:00
SERIFOS 17:45 18:05 ANAFI 18:00   SYROS 18:00 18:20       SIFNOS 17:05 17:20 THIRA 21:00 21:20 TINOS 12:45 13:00
PAROS 20:05 20:20       KYTHNOS 20:40 20:55       SERIFOS 18:05 18:25 ANAFI 23:00 23:20 ANDROS 14:55 15:15
SYROS 21:50         ΚΕΑ 22:10 22:30       SYROS 20:20 20:40       TINOS 17:10 17:25
            LAVRIO 23:30         TINOS 21:25 21:40       SYROS 18:20  
                        ANDROS 23:35 23:50            
FROM 14/04/2014 TO 27/06/2014 AND FROM 08/09/2014 TO 31/10/2014
MONDAY* TUESDAY WENDESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME
ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP
SYROS   07:00 SYROS   07:00 ANAFI   07:00 LAVRIO   15:00 ANDROS   07:00 SYROS   10:00 ANAFI   07:00
PAROS 08:30 08:50 PAROS 08:30 08:50 THIRA 08:40 09:00 ΚΕΑ 16:00 16:20 TINOS 08:55 09:10 PAROS 11:30 11:50 THIRA 08:40 09:00
NAXOS 09:50 10:10 NAXOS 09:55 10:15 THIRASIA 09:20 09:30 KYTHNOS 17:35 17:50 SYROS 09:55 16:00 NAXOS 12:55 13:15 THIRASIA 09:20 09:30
DONOYSA 11:50 12:00 IOS 11:55 12:10 FOLEGANDROS 11:00 11:20 SYROS 20:10 20:30 TINOS 16:45 17:00 IOS 14:55 15:10 FOLEGANDROS 11:00 11:20
AIGIALI 12:50 13:05 SIKINOS 12:40 13:00 SIKINOS 12:10 12:25 TINOS 21:15 21:35 ANDROS 18:55 19:15 SIKINOS 15:40 16:00 SIKINOS 12:10 12:25
KATAPOLA 13:40 13:55 FOLEGANDROS 13:50 14:00 IOS 12:55 13:10 ANDROS 23:30   TINOS 21:10 21:25 FOLEGANDROS 16:50 17:00 IOS 12:55 13:10
KOUFONISI 14:50 15:00 THIRASIA 15:30 15:40 NAXOS 14:50 15:10       SYROS 22:10   THIRASIA 18:30 18:40 NAXOS 14:50 15:10
SXINOUSA 15:40 15:50 THIRA 16:00 16:20 PAROS 16:10 16:30             THIRA 19:00 19:20 PAROS 16:10 16:30
IRAKLIA 16:00 16:10 ANAFI 18:00   SYROS 18:00 18:20             ANAFI 21:00   SYROS 18:00  
NAXOS 17:25 17:45       KYTHNOS 20:40 20:55                        
PAROS 18:50 19:10       ΚΕΑ 22:10 22:30                        
SYROS 20:40         LAVRIO 23:30                          

* Every 15 days itinerary will be carried out as follows: SYROS (αν 07:00) - PAROS (arr 08:30 dep 08:50) - NAXOS (arr 09:50 dep 10:10) - IRAKLIA (arr 11:25 dep 11:35) - SXOINOUSA (arr 11:45 dep 11:55) - KOYFONISI (arr 12:35 dep 12:45) - KATAPOLA (arr 13:40 dep 13:55) - AIGIALI (arr 15:30 dep 14:45) - DONOUSA (αφ 15:35 αν 15:45) - NAXOS (αφ 17:25 αν 17:45) - PAROS (αφ 18:45 αν 19:05) - SYROS (αφ 20:40)

FROM 28/06/2014 TO 07/09/2014
MONDAY* TUESDAY WENDESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME
ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP
SYROS   07:00 SYROS 00:30 07:00 ANAFI   07:00 LAVRIO   15:00 ANDROS   07:00 SYROS   09:00 ANAFI   07:00
MYKONOS 08:20 08:40 PAROS 08:30 08:50 THIRA 08:40 09:00 ΚΕΑ 16:00 16:20 TINOS 08:55 09:10 MYKONOS 10:20 10:40 THIRA 08:40 09:00
PAROS 10:30 10:50 NAXOS 09:55 10:15 THIRASIA 09:20 09:30 KYTHNOS 17:35 17:50 SYROS 09:55 16:00 PAROS 12:30 12:45 THIRASIA 09:20 09:30
NAXOS 11:50 12:10 IOS 11:55 12:10 FOLEGANDROS 11:00 11:20 SYROS 20:10 20:30 TINOS 16:45 17:00 NAXOS 13:45 14:05 FOLEGANDROS 11:00 11:20
DONOYSA 13:50 14:00 SIKINOS 12:40 13:00 SIKINOS 12:10 12:25 TINOS 21:15 21:35 ANDROS 18:55 19:15 IOS 15:45 16:00 SIKINOS 12:10 12:25
AIGIALI 14:50 15:05 FOLEGANDROS 13:50 14:00 IOS 12:55 13:10 ANDROS 23:30   TINOS 21:10 21:25 SIKINOS 16:30 16:45 IOS 12:55 13:10
KATAPOLA 15:40 15:55 THIRASIA 15:30 15:40 NAXOS 14:50 15:10       SYROS 22:10   FOLEGANDROS 17:35 17:50 NAXOS 14:50 15:10
KOUFONISI 16:50 17:00 THIRA 16:00 16:20 PAROS 16:10 16:30             THIRASIA 19:20 19:30 PAROS 16:10 16:30
SXINOUSA 17:40 17:50 ANAFI 18:00   SYROS 18:00 18:20             THIRA 19:50 20:05 MYKONOS 18:20 18:35
IRAKLIA 18:00 18:10       KYTHNOS 20:40 20:55             ANAFI 21:45   SYROS 18:00  
NAXOS 19:25 19:45       ΚΕΑ 22:10 22:30                        
PAROS 20:50 21:10       LAVRIO 23:30                          
MYKONOS 23:00 23:15                                    
* Every 15 days itinerary will be carried out as follows: SYROS (αν 07:00) - PAROS (arr 08:30 dep 08:50) - NAXOS (arr 09:50 dep 10:10) - IRAKLIA (arr 11:25 dep 11:35) - SXOINOUSA (arr 11:45 dep 11:55) - KOYFONISI (arr 12:35 dep 12:45) - KATAPOLA (arr 13:40 dep 13:55) - AIGIALI (arr 15:30 dep 14:45) - DONOUSA (αφ 15:35 αν 15:45) - NAXOS (αφ 17:25 αν 17:45) - PAROS (αφ 18:45 αν 19:05) - SYROS (αφ 20:40)

F/B AQUA JEWEL

FROM 14/04/2014 TO 30/04/2014
MONDAY TUESDAY WENDESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME
ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP
SYROS   07:00 SYROS   09:00 SYROS   23:59 TINOS 00:45 01:00 LAVRIO   07:00 MILOS   07:00 SYROS   07:00
KYTHNOS 09:15 09:30 PAROS 10:25 10:40       ANDROS 02:40 04:00 ΚΕΑ 08:00 08:15 KIMOLOS 08:00 08:15 PAROS 08:25 08:40
ΚΕΑ 10:40 10:50 SERIFOS 12:15 12:30       TINOS 05:40 06:00 KYTHNOS 09:25 09:40 FOLEGANDROS 09:30 09:40 SERIFOS 10:15 10:30
LAVRIO 11:45 17:00 SIFNOS 13:20 13:35       SYROS 06:45 07:00 SYROS 12:00 12:10 SIKINOS 10:20 10:35 SIFNOS 11:20 11:35
ΚΕΑ 18:00 18:15 KIMOLOS 14:35 14:50       SERIFOS 08:55 09:10 PAROS 13:35 13:50 IOS 11:00 11:15 KIMOLOS 12:35 12:50
KYTHNOS 19:25 19:40 MILOS 15:50 16:05       SIFNOS 09:50 10:00 NAXOS 14:55 15:10 NAXOS 12:50 13:05 MILOS 13:50 14:05
SYROS 22:00   KIMOLOS 17:05 17:20       KIMOLOS 11:00 11:10 IOS 16:30 16:40 PAROS 14:05 14:20 KIMOLOS 15:05 15:20
      SIFNOS 18:20 18:30       MILOS 12:10 12:25 SIKINOS 17:10 17:20 SYROS 15:45   SIFNOS 16:20 16:30
      SERIFOS 19:20 19:30       KIMOLOS 13:25 13:35 FOLEGANDROS 18:10 18:20       SERIFOS 17:20 17:30
      PAROS 21:10 21:25       SIFNOS 14:35 14:50 KIMOLOS 19:30 19:40       PAROS 19:10 19:25
      SYROS 22:50         SERIFOS 15:30 15:40 MILOS 20:50         SYROS 20:50  
                  SYROS 17:35 18:00                  
                  KYTHNOS 20:15 20:30                  
                  ΚΕΑ 21:20 21:35                  
                  LAVRIO 22:40                    
FROM 01/05/2014 TO 27/06/2014 AND FROM 08/09/2014 TO 31/10/2014
MONDAY TUESDAY WENDESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME
ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP
SYROS   07:00 SYROS   09:00 SYROS   08:00 SYROS   07:00 LAVRIO   07:00 MILOS   07:00 SYROS   07:00
KYTHNOS 09:15 09:30 PAROS 10:25 10:40 TINOS 08:45 09:00 SERIFOS 08:55 09:10 ΚΕΑ 08:00 08:15 KIMOLOS 08:00 08:15 PAROS 08:25 08:40
ΚΕΑ 10:40 10:50 SERIFOS 12:15 12:30 ANDROS 10:40 11:00 SIFNOS 09:50 10:00 KYTHNOS 09:25 09:40 FOLEGANDROS 09:30 09:40 SERIFOS 10:15 10:30
LAVRIO 11:45 17:00 SIFNOS 13:20 13:35 TINOS 12:40 13:00 KIMOLOS 11:00 11:10 SYROS 12:00 12:10 SIKINOS 10:20 10:35 SIFNOS 11:20 11:35
ΚΕΑ 18:00 18:15 KIMOLOS 14:35 14:50 SYROS 13:45   MILOS 12:10 12:25 PAROS 13:35 13:50 IOS 11:00 11:15 KIMOLOS 12:35 12:50
KYTHNOS 19:25 19:40 MILOS 15:50 16:05       KIMOLOS 13:25 13:35 NAXOS 14:55 15:10 NAXOS 12:50 13:05 MILOS 13:50 14:05
SYROS 22:00   KIMOLOS 17:05 17:20       SIFNOS 14:35 14:50 IOS 16:30 16:40 PAROS 14:05 14:20 KIMOLOS 15:05 15:20
      SIFNOS 18:20 18:30       SERIFOS 15:30 15:40 SIKINOS 17:10 17:20 SYROS 15:45   SIFNOS 16:20 16:30
      SERIFOS 19:20 19:30       SYROS 17:35 18:00 FOLEGANDROS 18:10 18:20       SERIFOS 17:20 17:30
      PAROS 21:10 21:25       KYTHNOS 20:15 20:30 KIMOLOS 19:30 19:40       PAROS 19:10 19:25
      SYROS 22:50         ΚΕΑ 21:20 21:35 MILOS 20:50         SYROS 20:50  
                  LAVRIO 22:40                    
FROM 28/06/2014 TO 07/09/2014
MONDAY* TUESDAY WENDESDAY THURSDAY FRIDAY SATURDAY SUNDAY
PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME PORT TIME
ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP ΑR DEP
SYROS   07:00 SYROS   09:00 SYROS 00:30 08:00 SYROS   07:00 LAVRIO   07:00 MILOS   07:00 SYROS   07:00
KYTHNOS 09:15 09:30 MYKONOS 08:10 08:25 TINOS 08:45 09:00 SERIFOS 08:55 09:10 ΚΕΑ 08:00 08:15 KIMOLOS 08:00 08:15 MYKONOS 08:10 08:25
ΚΕΑ 10:40 10:50 PAROS 10:10 10:25 ANDROS 10:40 11:00 SIFNOS 09:50 10:00 KYTHNOS 09:25 09:40 FOLEGANDROS 09:30 09:40 NAXOS 09:50 10:05
LAVRIO 11:45 17:00 SERIFOS 12:00 12:15 TINOS 12:40 13:00 KIMOLOS 11:00 11:10 SYROS 12:00 12:10 SIKINOS 10:20 10:35 PAROS 11:05 11:20
ΚΕΑ 18:00 18:15 SIFNOS 13:05 13:20 SYROS 13:45   MILOS 12:10 12:25 MYKONOS 13:20 13:35 IOS 11:00 11:15 SERIFOS 12:55 13:05
KYTHNOS 19:25 19:40 KIMOLOS 14:20 14:35       KIMOLOS 13:25 13:35 PAROS 15:20 15:35 NAXOS 12:50 13:05 SIFNOS 13:55 14:05
SYROS 22:00   MILOS 15:35 15:50       SIFNOS 14:35 14:50 NAXOS 16:40 16:50 PAROS 14:05 14:20 KIMOLOS 15:05 15:15
      KIMOLOS 16:50 17:05       SERIFOS 15:30 15:40 IOS 18:10 18:20 MYKONOS 16:05 16:20 MILOS 16:15 16:30
      SIFNOS 18:05 18:20       SYROS 17:35 18:00 SIKINOS 18:50 19:00 SYROS 17:30   KIMOLOS 17:30 17:40
      SERIFOS 19:10 19:25       KYTHNOS 20:15 20:30 FOLEGANDROS 19:50 20:00       SIFNOS 18:40 18:50
      PAROS 21:05 21:20       ΚΕΑ 21:20 21:35 KIMOLOS 21:15 21:25       SERIFOS 19:40 19:50
      MYKONOS 23:05 23:20       LAVRIO 22:40   MILOS 22:30         PAROS 21:25 21:40
                                    SYROS 23:05  

Book OnLine | Back to homepage